Schadeherstel

Schadeherstel

Bij ons kunt u terecht voor compleet en kwalitatief schadeherstel. Wij zijn een allround en milieubewust schadeherstelbedrijf met een team deskundige medewerkers. Wij werken met de meest moderne reparatietechnieken en persoonlijke aandacht voor u als klant. Tevens kunnen wij voor u de volledige schade behandelen en afwikkelen, zodat u zelf nergens naar om hoeft te kijken.

Eigen Risico

Het eigen risico is een deel van de reparatiekosten van het autoschadeherstel dat altijd bij u in rekening wordt gebracht. Of u een eigen risico heeft, is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten. Neem daarvoor contact op met uw verzekeraar.
Als het om een verhaalbare schade gaat, keert de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij na het verhalen van de autoschade bij de tegenpartij het eigen risico aan u uit.

Schade Vaststellen

Nadat u het schadeformulier heeft opgestuurd naar uw tussenpersoon of verzekeraar, wordt de procedure in gang gezet voor het vaststellen van de autoschade. De schade-expert bepaalt de omvang van de schade, het schadebedrag, de wijze van herstel en de kosten daarvan. Als de expert, de schadehersteller en de verzekerde het met elkaar eens zijn, wordt een expertiserapport gemaakt voor de verzekeraar.

Hoe de procedure verder in zijn werk gaat, is afhankelijk van uw verzekering:

  • WA-verzekering De verzekeraar van de veroorzaker schakelt een schade-expert in. Bestaat er twijfel over de schuldvraag? Dan moeten beide partijen een schade-expert inschakelen. Mocht de schuldvraag toch bij de tegenpartij liggen en de aansprakelijkheid is schriftelijk erkend, dan kunt u de kosten van de expert daarop verhalen. Als blijkt dat ú de veroorzaker bent van de schade, dan zijn de kosten helaas voor u. U dient dan zelf de kosten van uw autoschade te betalen.
  • WA+ verzekering Hiervoor geldt hetzelfde als voor de WA-verzekering. Een aanvulling hierop is dat ook de schade  aan uw eigen auto is verzekerd, bijvoorbeeld als gevolg van brand, inbraak of diefstal. In dit geval schakelt de verzekeraar zelf een expert in om de autoschade vast te stellen.
  • Casco verzekering Uw verzekeraar schakelt zelf een schade-expert in.

Kosten voor vaststelling Als na het maken van een expertiserapport wordt besloten om de schade aan het voertuig niet te repareren, worden de werkelijke kosten die gemaakt zijn ter vaststelling van het schadebedrag bij u in rekening gebracht. Mocht u wel kiezen voor reparatie, dan zijn deze kosten inbegrepen in het schadebedrag. Deze kosten kunnen maar eenmaal in rekening worden gebracht.